بازدید استاندار ژامبیل قزاقستان و سفیر این کشور در ایران و هیأت همراه از گروه کارخانجات سرزمین شاد
۱۳۹۶٫۰۱٫۳۰

دیدگاهتان را بنویسید