با عضویت در باشگاه هپی لند می توانید از خدمات و مزایای مختلفی که این باشگاه در اختیار اعضا می گذارد بهره مند شوید. تمامی فعالیت های شما اعم از خرید، ارسال نظر، فعالیت در شبکه های اجتماعی و غیره برای شما کسب امیتاز کرده و سپس می توانید این امتیاز ها را در باشگاه استفاده کرده و از مزایای آن بهره مند شوید.

شماره تماس واحد ارتباط با مشتری:۰۱۳۴۴۹۹۱۵۰۰ – ۰۱۳۴۴۹۹۱۵۰۱

 شماره تلگرامی واحد ارتباط با مشتری: ۰۹۳۷۹۰۷۲۰۶۳