تندیس ها

واحد صنعتی نمونه سال ۱۳۹۵
برند برتر در صنعت پوشاک
صادر کننده نمونه سال ۱۳۹۲
واحد صنعتی نمونه استان گیلان در سال ۱۳۹۴
هپی لند،صادرکننده نمونه استان گیلان درسال۱۳۹۵
هپی لند،صادر کننده نمونه سال۱۳۹۵
تندیس کارآفرین برتر سال۱۳۸۹
دریافت تندیس کار آفرین برتر سال ۱۳۹۳
واحد تولیدی نمونه اداره کل استاندارد استان گیلان در سال ۱۳۹۲
تندیس واحد صنعتی نمونه استان گیلان در سال ۱۳۹۱
واحد صنعتی نمونه سال ۱۳۹۳
واحد تولیدی صادر کننده منطقه آزاد انزلی سال ۱۳۹۴
تندیس کنگره ملی پیشکسوتان اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۰
تندیس سازمان صنعت،معدن وتجارت استان گیلان
تندیس نامداران صنعت وتجارت ایران در سال ۱۳۹۱
تندیس نامداران صنعت وتجارت ایران درسال ۱۳۹۰
تندیس کنگره بزرگان صادرات وتجارت درسال ۱۳۹۰
مدیر نمونه صادراتی صنایع نساجی ایران
گرامیداشت روز ملی صنعت ومعدن ۱۳۹۲
تندیس نخستین جشنواره تصویرسازی
تندیس ششمین نمایشگاه بین المللی مادر ،نوزاد،کودک سال ۲۰۱۵
تندیس قدردانی بانک رفاه
تندیس گرامیداشت روز ملی صنعت ومعدن در سال ۱۳۹۱
تندیس نخستین نمایشگاه تخصصی کیفیت واستاندارد استان گیلان در سال۱۳۹۰
کارآفرین و سرمایه گذار برتر استان و منطقه آزاد انزلی۹۶
تندیس مدیر عامل نمونه توسط کارکنان هپی لند