تولید انیمیشن های جهت دار

مجموعه انیمیشن های هپی لند با شخصیت های کارتونی جذاب و موضوعات متنوع برای کودکان و نوجوانان تولید و منتشر می شوند. هر سری از این مجموعه موضوعی خاص داشته و در واقع هدفی خاص را دنبال کرده یا مطلبی خاص را آموزش می دهند.