تولید محصول با کیفیت مطابق با استاندارد در هپی لند

واژه استاندارد در میان مردم به عنوان یک صفت و به معنای خوب، باکیفیت، خوش ساخت و ایمن جا افتاده است؛ به گونه ای که برای تبیین با کیفیت بودن یک محصول گفته می شود که آن محصول استاندارد است. علامت استاندارد نیز نشانه مرغوبیت کالاست و اجناس و خدماتی که هیچ نشان استانداردی بر خود ندارند، برای استفاده و خرید به هیچ عنوان مناسب نیستند.

یکی از وظایف سازمان ملی استاندارد ارزیابی انطباق کارخانجات دارای پروانه های استاندارد است. ارزیابی انطباق به هرگونه فعالیت مستقیم یا غیر مستقیم اطلاق می شود که نشان می دهد یک فرآیند، کالا و یا خدمت، استاندارد یا الزامات مربوطه را برآورده می کند یا خیر. در این راستا سازمان استاندارد به نظارت بر اجرای استانداردهای محصول در مراکز تولید، توزیع و عرضه می پردازد.

گروه کارخانجات هپی لند تحت عنوان شرکت نوین بافان پرنگ نیز همواره میزبان کارشناسان سازمان استاندارد در بازدید های دوره ای خود است. این شرکت با دارا بودن سه پروانه کاربرد علامت تشویقی تحت عنوان  البسه حلقوی بافت پودی از جنس پنبه، البسه حلقوی پودی از جنس اکریلیک و البسه حلقوی پودی و تاری از نخ یکسره پلی استر کشیده شده و تکسچرایزر و همچنین دو پروانه استاندارد کارخانه ای تحت عنوان ویژگی های البسه تاری پودی و ویژگی البسه جین و کتان، تلاش در عرضه کالای با کیفیت را سرلوحه تولید خود قرار داده است.

در کلیه بازرسی های کارشناسان اداره استاندارد همچون بازدید آخر این سازمان از گروه کارخانجات هپی لند که گزارش آن به صورت مکتوب در پیوست ضمیمه گردیده است، از کلیه خطوط تولید محصول، آزمایشگاه ها، کالیبراسیون تجهیزات موجود در کارخانه بازدید به عمل آمد که هیچ گونه عدم انطباق و نقصی در کارخانه مشاهده نگردید.

گروه کارخانجات هپی لند همواره سعی در تولید محصولات با کیفیت از طریق رعایت استاندارد های ملی و بین المللی در کنار بهره گیری از مدل های روز و مورد قبول مردم داشته است.

                                                                   سازمان ملی استاندارد ایران

                                                             گزارش بازرسی از واحد تولیدی یا خدماتی

نوع بازرسی:ادواری تاریخ ۲۴/۶/۹۵ وضعیت کلی: واحد تولیدی دائر می باشد

در تاریخ ۲۴/۶/۹۵ از واحد تولیدی نوین بافان پرنگ با نام یا علامت تجاری روح تولید کننده محصول البسه حلقوی بافت پودی از جنس پنبه، البسه حلقوی پودی از جنس اکریلیک، البسه حلقوی پودی و تاری از نخ یکسره پلی استر کشیده شده و تکسچرایزر واقع در انزلی- منطقه آزاد تجاری کاسپین- فاز صنعت- قطعه D1- شهرک صنعتی شماره ۲ بازرسی به عمل آمد. وضعیت و مشخصات عمومی واحد به شرح زیر می باشد:

اطلاعات مربوط به کیفیت

وضعیت کالیبراسیون دستگاهها

وضعیت تجهیزات آزمایشگاه اختصاصی یا نواقص موجود

وضعیت آزمایشگاه

 

 

مدیر کنترل کیفیت

میزان تجربهمیزان تحصیلاتنام و نام خانوادگی
اعتبار ۱۱/۸/۹۵کافی می باشدقرارداد با سایر آزمایشگاه هالیسانسمینا صیاد ده نشین

اطلاعات مربوط به تولید

نحوه بازرسی حین تولیدنحوه بازرسی مواد اولیهوضعیت واحد تولیدیوضعیت نگهداری
از نظر ایمنیاز نظر بهداشتیمحصول نهاییمواد اولیه
در حین تولید از خط نمونه برداری شده و نتایج ثبت و بایگانی می گردد.مواد اولیه پس از ورود به واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفته نتایج ثبت و بایگانی می شود.مناسبمناسبمناسبمناسب

آیا به نتیجه آزمون ارسال شده از سوی اداره کل استان توجه می شود؟  بلی

آیا به تذکرات اداره کل استان توجه می شود؟  بلی

آیا مدیر/مسئول کیفیت واحد تولید در موسسه/ اداره کل استان، آزمایشگاه یا مراکز آموزشی تایید شده آموزش دیده است؟  بلی

وضعیت انجام و ثبت به موقع نتایج آزمون نمونه تولیدات روزانه در کارخانه: از محصول نهایی نمونه برداری شده و مطابق استاندراد ملی مربوطه آزمون می شود و نتایج ثبت و بایگانی می گردد.

ابزار و ادوات و ماشین آلات موجود برای تولید محصول کافی است؟  بلی

درصد ساخت محصول نهایی در واح تولیدی؟ ۱۰۰

نواقص مشاهده شده در واحد تولیدی بر اساس استاندارد ذیربط با سایر مقررات موسسه: نقصی مشاهده نشد

یک دیدگاه

    دیدگاهتان را بنویسید