دفتر یادبود

تصاویری از نوشته های مقامات بلند پایه داخلی و خارجی در دفتر یادبود هپی لند که طی بازدید  آنها از مجموعه کارخانجات  هپی لند گردآوری شده است.

دکتر پزشکیان نائب رییس مجلس و نماینده مردم شریف تبریز
دکتر سالاری استاندار محترم گیلان