• راهنمای ثبت تخفیف تولد:
  1. در صورت داشتن گردش مالی بالای 200،000 تومان در هر 6 ماه و کسب امتیاز برخورداری از تخفیف تولد
  2. مجوز تخفیف تولد، فقط جهت شخص متولد صادر می شود.
  3. در صورت مجاز بودن امتیاز کسب شده جهت خرید تولد
   • تب نام های 1 تا 13 هر ما مجاز به خرید در تاریخ 15 و 16 هر ماه می باشند
   • ثبت نام های 13تا 28 هر ماه مجاز به خرید در تاریخ 29 ، 30 ، 31 هر ماه می بشاند.
  توجه!!! پیش از مراجعه جهت خرید تولد منتظر تماس از هپی لند باشید.
 • فایل ها را به اینجا بکشید
   حجم فایل باید کمتر از 5 مگابایت باشد.