مسابقات طراحی لباس

مجموعه هپی لند هر ساله مسابقاتی را در زمینه طراحی لباس برگزار می کند. در جریان این مسابقات شرکت کنندگان می توانند طرح های خود را برای شرکت ارسال کنند و سپس طرح های برتر توسط تیم داوری انتخاب شده و به نفرات برتر جوایز نفیسی اهدا می گردد. همچنین این طرح ها سپس وارد خط تولید هپی لند شده و محصولاتی مبتنی بر آنها تولید خواهد شد.