این کارت در پروسه تکمیل شدن و ارائه به مشتری است.
اما به طور خلاصه در قالب یک کارت هدیه ایفای نقش می کند و چنانچه موجودی اولیه هپی کارت رو به اتمام باشد، قابلیت شارژ مجدد توسط کاربر نهایی یا مشتری را دارد و تا مدت زمان سه ماه فعال می باشد.