هیات مدیره

مدیر عامل گروه کارخانه جات هپی لند

جناب آقای احمد طاهری

مدیر عامل گروه کارخانه جات هپی لند

مهندس حسین طاهری مدیر تامین محصول گروه کارخانجات هپی لند

مهندس حسین طاهری

مدیر تامین محصول هپی لند

مهندس سینا طاهری مدیر توسعه و عمران

مهندس سینا طاهری

مدیر توسعه و عمران

مهندس علیرضا طاهری قائم مقام مدیریت گروه کارخانجات سرزمین شاد

مهندس علیرضا طاهری

قائم مقام مدیریت

سرکار خانم مهندس طاهری ریاست دفتر آلمان

سرکار خانم مهندس طاهری

ریاست دفتر آلمان