گواهی عضویت انجمن مدیریت کیفیت ایران (Quality Management Society Of Iran)

در راستای رسیدن به جایگاه کیفیتی بالا شرکت نوین بافان پرنگ با شماره عضویت ۱۶۳۱ در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ عضو حقوقی انجمن مدیریت کیفیت ایران گردید . در زیر اهداف ، ماموریت ها و استراتژی های این انجمن بطور خلاصه بیان شده است:

اهداف کلان انجمن مدیریت کیفیت ایران
ارتقاء و گسترش دانش و فرهنگ مدیریت کیفیت
نهادینه نمودن روش های تحقق فرهنگ مدیریت کیفیت در صنعت و خدمات

رسالت وجودی
به عنوان یک نهاد غیردولتی متشکل از سازمان ها و افراد ،تلاش می نماید ضمن ارتقاء جایگاه کیفیت ،صدای کیفیت نیز در کشور بوده و مفاهیم و ابزارهای آن را برای زندگی بهتر توسعه بخشد.

چشم انداز
ایرانی بهتر از طریق افزودن کیفیت به زندگی و کسب و کار

ماموریت‌های انجمن
• انجام مطالعات علمی، تحقیقاتی و بررسی‌های اجتماعی در زمینه مسائل مربوط به بررسی مشکلات و نیازهای مدیریتی در زمینه کیفیت
• ایجاد ارتباط با مراکز و سازمان‌های دولتی و خصوصی مرتبط با مدیریت کیفیت برای انعکاس مسائل و مشکلات اعضاء و آگاهی مدیران نسبت به آخرین تصمیمات و اطلاعات
• ایجاد ارتباط با مراکز و سازمان‌های تخصصی و انجمن‌های مشابه داخلی و خارجی جهت تبادل اطلاعات و توسعه فرهنگ مدیریت کیفیت
• معرفی، ترغیب و تشویق پژوهشگران و مدیران سازمان‌های تولیدی و خدماتی موفق در بهبود و ارتقاء کیفیت سیستم مدیریت، محصول یا خدمات و توسعه بازار داخلی و بین‌المللی خود
• ساماندهی مشاورین سیستم‌های مدیریت کیفیت جهت ارائه منسجم و مؤثر خدمات مشاوره‌ای، آموزشی و پژوهشی مرتبط
• تشکیل گردهم‌آیی‌های علمی مرتبط با مدیریت کیفیت در سطح ملی و بین‌المللی و اعزام نماینده به نشست‌های مشابه ملی و بین‌المللی
• تشکیل بانک‌های اطلاعاتی از آخرین استانداردها و دست‌آوردها و پیشرفت‌های علمی و اقتصادی بین‌المللی در زمینه نظام‌های مدیریت کیفیت
• پاسداری از ارزش و اعتبار گواهینامه‌های صادره و پیگیری موارد تخلف از طریق مراجع قانونی
• مشارکت در انتشار نشریات و کتب علمی مرتبط

استراتژی ها
• مشارکت در توسعه و ارتقاء استانداردسازی در کشور
• مشارکت در استقرار نظام مدیریت کیفیت در سطح سازمان ها و نهادهای دولتی
• توسعه فعالیت های انجمن در استانها
• مشارکت در توسعه جوایز کیفیت در حوزه های تخصصی
• مشارکت در تدوین نظام های ارزیابی کیفیت با توجه به استانداردهای بین المللی
• توسعه عضویت سازمان های توانمند در انجمن
• مشارکت در ارتقاء توانمندی مدیران امر کیفیت در کشور و مدیران سازمان های تولیدی و خدماتی
• مشارکت در توسعه آموزش های کوتاه مدت کیفیت برای کارکنان دستگاه های اجرایی
• مشارکت در شناساندن ابزارها و تکنیک های مناسب مدیریت کیفیت برای تولید و خدمات در واحدهای صنعتی،کشاورزی ،خدمات دولتی و غیر دولتی
•  ایجاد همسویی در برگزار کنندگان جوایز کیفیت در کشور
•  همکاری با رسانه ها از جمله صداوسیما در جهت ارتقاء سطح آگاهی های جامعه نسبت به مباحث کاربردی کیفیت
•  گسترش همکاری ها با مراکز علمی و تخصصی داخلی و خارجی
• توسعه زیر ساخت های مدیریتی در انجمن
• جذب و جلب حمایت های مالی برای انجمن
•  توسعه ارتباط انجمن با سازمان های متناظر در داخل و خارج از کشور
•  استفاده از پتانسیل نیروهای سازمان های عضو انجمن در کشور