گواهینامه استاندارد

واحد تولیدی نوین بافان پرنگ از گروه کارخانجات هپی لند در محصولات زیر دارای علامت استاندارد ایران است:
  • البسه حلقوی – پودی از جنس اکریلیک با نام و علامت تجاری ROOH
  • البسه حلقوی بافت پودی از جنس پنبه با نام و یا علامت تجاری ROOH
  • البسه حلقوی پودی و تاری از نخ یکسره پلی استر کشیده شده با نام و علامت تجاری ROOH