عضویت در باشگاه

با ثبت نام در سایت باشگاه مشتریان هپی لند و تخصیص شماره موبایلتان بعنوان شماره عضویت موقت، کلیه خریدهای شما حتی اگر به دفعات باشد تا سقف دو میلیون ریال در سیستم ثبت می شود که با رسیدن به سقف مبلغ دو میلیون ریال ،  مشمول دریافت کارت مسی می شوید.

کارت مسی

با رسیدن به مبلغ دو میلیون ریال و دریافت کارت مسی باشگاه مشتریان هپی لند بازای هر خرید کارت اشتراک شما به میزان ۷ درصد خریدتان شارژ می شود که برای خرید بعدی قابل استفاده است.  لازم به توضیح است که استفاده از کارت اشتراک فقط برای دوره های غیر حراج و پروموشن قابل استفاده است و در مواقع پروموشن یا حراج شماره کارت اشتراک قابل درج در فاکتور نمی باشد.

کارت برنزی

با عبور از سقف ده میلیون ریال خرید، مشمول دریافت کارت برنزی شده و بازای هر خرید کارت اشتراک شما به میزان ۱۰ درصد خریدتان شارژ می شود که برای خرید بعدی قابل استفاده است. لازم به توضیح است که استفاده از کارت اشتراک فقط برای دوره های غیر حراج و پروموشن قابل استفاده است و در مواقع پروموشن یا حراج شماره کارت اشتراک قابل درج در فاکتور نمی باشد.

کارت نقره ای

با عبور از سقف بیست میلیون ریال خرید، مشمول دریافت کارت نقره ای شده و بازای هر خرید کارت اشتراک شما به میزان ۱۵ درصد خریدتان شارژ می شود که برای خرید بعدی قابل استفاده است. لازم به توضیح است که استفاده از کارت اشتراک فقط برای دوره های غیر حراج و پروموشن قابل استفاده است و در مواقع پروموشن یا حراج شماره کارت اشتراک قابل درج در فاکتور نمی باشد.

کارت طلایی

با عبور از سقف پنجاه میلیون ریال خرید، مشمول دریافت کارت طلایی شده و بازای هر خرید کارت اشتراک شما به میزان ۲۰ درصد خریدتان شارژ می شود که برای خرید بعدی قابل استفاده است. لازم به توضیح است که استفاده از کارت اشتراک فقط برای دوره های غیر حراج و پروموشن قابل استفاده است و در مواقع پروموشن یا حراج شماره کارت اشتراک قابل درج در فاکتور نمی باشد.

مزایای عضویت در باشگاه مشتریان هپی لند

کلیه عزیزانی که عضو باشگاه می شوند علاوه بر دریافت بن های تخفیف دار به مناسبت روز تولد خود، در سالروز ازدواج و تاریخ تولد فرزندانشان از بن های تخفیف دار متناسب با نوع کارت اشتراکشان برخوردار خواهد شد. این مزایا برای سایر مناسبت ها از قبیل اعیاد اسلامی ( عید فطر، قربان، غدیر، مبعث و نیمه شعبان، روز مرد و روز زن و همچنین روز تولد حضرت رسول اکرم ) تسری می یابد. میزان و مبلغ این مزایا بشرح زیر است :

کارت مسی بن تخفیف دار ۳۰ درصد

کارت برنزی بن تخفیف دار ۳۵ درصد

کارت نقره ای بن تخفیف دار ۴۰ درصد

کارت طلایی بن تخفیف دار ۵۰ درصد

لازم به توضیح است که بن تخفیف دار فقط برای یک فاکتور و به هر میزان که مشتری خرید نماید قابل اعمال است. این فاکتور ها مشمول دریافت جایزه از طریق قرعه کشی آنلاین می باشد فلذا در نگهداری فاکتور دقت فرمائید. زمان قرعه کشی از طریق سایت های اجتماعی و واتساپ اطلاع رسانی می شود. لطفا لینک زیر را کلیک نموده و عدد یک را به واتساپ هپی لند ارسال نمائید تا شماره شما در نرم افزار اطلاع رسانی هپی لند ذخیره شود.

پاینده و پیروز باشید و با هپی لند ” متفاوت بیندیشید و متفاوت بپوشید “.