در دوازدهمین جشنواره کار آفرینان برتر ملی جناب آقای احمد طاهری مدیر عامل مجموعه کارخانجات هپی لند به عنوان کار آفرین برتر ملی انتخاب گردید

 

ایران بزرگ امروز بیش از هر زمان دیگر به کار و کارآفرینی نیاز دارد تا همچون عقابی تیز پرواز، در فضای پیشرفت، آبادانی و افتخار اوج گیرد

“مقام معظم رهبری”

دیدگاهتان را بنویسید